รายละเอียดของแต่ละขนาด

No.

Size

Picture

Description

1

 • เกรดจัมโบ้ (AA)
 • W210
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์เกรดเกรดจัมโบ้ (AA) เป็นเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ที่มีขนาดใหญ่สุด
โดยมีการคัดแยกคือจำนวนเมล็ดจาก 1 กก. จะนับได้ 440-465 เมล็ดต่อกิโลกรัม หรือ 200-210 เมล็ดต่อปอนด์

2

 • เกรดเอ (A)
 • W240
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์เกรดเกรดเอ (A) เป็นเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ที่มีรองลงมาจากเกรดจัมโบ้ (AA)
โดยมีการคัดแยกคือจำนวนเมล็ดจาก 1 กก. จะนับได้ 485-530 เมล็ดต่อกิโลกรัม หรือ 220-240 เมล็ดต่อปอนด์

3

 • เกรดบี (B)
 • W320
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์เกรดเกรดบี (B) เป็นเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ที่มีรองลงมาจากเกรดเอ (A)
โดยมีการคัดแยกคือจำนวนเมล็ดจะนับได้ 660-705 เมล็ดต่อกิโลกรัม หรือ  300-320 เมล็ดต่อปอนด์

4

 • เกรดซีก (C)
 • WS
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์เกรดซีก เป็นเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ที่แยกออกมาจากเมล็ดเต็มเกรด AA, A, B ลักษณะจะเป็นเมล็ดแยกออกมาครึ่งซีก
โดยมีการคัดแยกคือเกรด AA, A, B แยกออกมาเป็นครึ่งซีกจะคัดเป็นเกรดซีกทั้งหมด

5

 • ท่อนใหญ่ (หักใหญ่)
 • Large White Pieces (LWP)
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ท่อนใหญ เป็นเมล็ดมะม่วงที่หักออกมาจากเมล็ดซีก ลักษณะการหักจะเป็นชิ้นใหญ่
โดยมีการคัดแยกคือใช้ตะแกงเป็นรูวงกลมขนาด 5 mm เมล็ดมะม่วงท่อนที่ไม่ตกไปจากตะแกง 5 mm ทั้งหมดจะเป็นท่อนใหญ่

6

 • ท่อนกลาง (ท่อนเล็ก,หักเล็ก)
 • Small White  Pieces (SWP)
 เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ท่อนกลางหรือท่อนเล็ก เป็นเมล็ดมะม่วงที่หักออกมาจากท่อนใหญ่ ลักษณะการหักชิ้นจะเล็กกว่าท่อนใหญ่
โดยมีการคัดแยกคือใช้ตะแกงเป็นรูวงกลมขนาด 2 mm เมล็ดมะม่วงท่อนที่ไม่ตกไปจากตะแกง 2 mm ทั้งหมดจะเป็นท่อนกลาง

7

 • ท่อนป่น (ป่น)
 • Baby Bits (BB)
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ท่อนป่นเป็นเมล็ดมะม่วงที่หักออกมาจากท่อนกลางลักษณะการหักจะเป็นชิ้นเล็กๆ เกือบเท่ากับเมล็ดงา
โดยมีการคัดแยกคือใช้ตะแกงเป็นรูวงกลมขนาด 2 mm เมล็ดมะม่วงท่อนที่ตกจากตะแกง 2  mm ทั้งหมดจะเป็นท่อนป่น

เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ความชื้น < 5%