กันเองมะม่วงหิมพานต์

(KanEang Cashew nuts)

Address. • ออฟฟิศ (Office) :
43/23 หมู่ 4 ตำบลคลองพระอุดม
อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

• โกดังกระจายสินค้า (Warehouse) :
43/6 หมู่ 4 ตำบลคลองพระอุดม
อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
Mobile. 09 4664 4407
09 4664 4408
Line ID @kaneang.cs
Skype ID
Email. kaneang.cs@gmail.com