ประวัติกันเองมะม่วงหิมพานต์

หจก. กันเองฟู้ดส์ (KAN EANG FOOD)


กันเองมะม่วงหิมพานต์ คือชื่อเดิมของ หจก. กันเองฟู้ดส์ (KAN EANG FOOD) ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 วัตถุประส่งค์ที่ก่อตั้งขึ้น เพื่อเป็นจุดกระจายสินค้าจากทางโรงงานของเรา ที่มีฐานผลิตอยู่ที่ต่างจังหวัด (โรงงานก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2545)
หจก. กันเองฟู้ดส์ (KAN EANG FOOD) สาขาแรกตั้งอยู่ที่ 161/64 ถ.วิภาวดีรังสิต76 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โดยเริ่มต้นมาจากการขายมะม่วงหิมพานต์เป็นวัตถุดิบในครัวเรือนและร้านค้าทั่วไป

  • ในปี 2555 ได้มีการปรับปรุงคุณภาพยกระดับให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นวัตถุดิบส่งเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม
  • ในปี 2555-2556 ได้มีการแปรรูปมะม่วงหิมพานต์จำหน่ายออกสู่ตลาดค้าส่ง โดยมีมะม่วงหิมพานต์อบกรอบและทอดกรอบ
  • ในปี 2558-2559 ได้เพิ่มสินค้าในการจัดจำหน่ายให้ครอบคุม กลุ่มถั่วเพื่อสุขภาพ โดยมี มะม่วงหิมพานต์ (Cashew) อัลมอนด์ (Almond) พิสตาชิโอ (Pistachio) แมคคาเดเมีย (Macadamia) และได้มีการย้ายบริษัท โกดังกระจายสินค้าและห้องปฏิบัติการแปรรูป มาที่ 43/23 และ 72/78 หมู่ 4 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
  • ในปี 2560-2562 ทำการปรับปรุงห้องปฏิบัติการแปรรูปให้ได้มาตรฐาน ความสะอาดและคุณภาพ เพื่อรองรับการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น สามารถแปรรูปได้ 1 ตันต่อวัน
  • ในปี 2563-ปัจจุบัน ดำเนินการวางแผนก่อสร้างโกดังกระจายสินค้า และโรงงานที่ได้รับมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการผลิตที่เพียงพอต่อ ออเดอร์จากภายในประเทศและต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น

หจก. กันเองฟู้ดส์ (กันเองมะม่วงหิมพานต์) มีความหมายว่า สบาย สบาย เป็นกันเองในการบริการลูกค้า เป็นชื่อที่เริ่มต้นขึ้นมาจากการรักการค้าขายและการบริการ จึงทำให้เป็นจุดกำเนิดของ…

” หจก. กันเองฟู้ดส์ (KAN EANG FOOD) ”

เอกสารรับรองคุณภาพ


หนังสือรับรองนิติบุคคล (ทะเบียนการค้า)

ผ่านการตรวจสอบเชื้อราในมะม่วงหิมพานต์
จาก SGS LAB
Aflatoxin (B1,B2,G1,G2
and Total Aflatoxin)
(ถูกต้องตามมาตราฐานสากล)