ประวัติกันเองมะม่วงหิมพานต์

กันเองมะม่วงหิมพานต์ (KanEang Cashew nuts)


กันเองมะม่วงหิมพานต์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 วัตถุประส่งค์ที่ก่อตั้งขึ้น เพื่อเป็นจุดกระจายสินค้าจากทางโรงงานของเรา ที่มีฐานผลิตอยู่ที่ต่างจังหวัด (โรงงานก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2545)
กันเองมะม่วงหิมพานต์ สาขาแรกตั้งอยู่ที่ 161/64 ถ.วิภาวดีรังสิต76 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โดยเริ่มต้นมาจากการขายมะม่วงหิมพานต์เป็นวัตถุดิบในครัวเรือนและร้านค้าทั่วไป

  • ในปี 2555 ได้มีการปรับปรุงคุณภาพยกระดับให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นวัตถุดิบส่งเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม
  • ในปี 2555-2556 ได้มีการแปรรูปมะม่วงหิมพานต์จำหน่ายออกสู่ตลาดค้าส่ง โดยมีมะม่วงหิมพานต์อบกรอบและทอดกรอบ

กันเองมะม่วงหิมพานต์ มีความหมายว่า สบาย สบาย เป็นกันเองในการบริการลูกค้า เป็นชื่อที่เริ่มต้นขึ้นมาจากการรักการค้าขายและการบริการ จึงทำให้เป็นจุดกำเนิดของ…

” กันเองมะม่วงหิมพานต์ ”

เอกสารรับรองคุณภาพ


ทะเบียนการค้า

ผ่านการตรวจสอบเชื้อราในมะม่วงหิมพานต์
จาก SGS LAB
Aflatoxin (B1,B2,G1,G2
and Total Aflatoxin)
(ถูกต้องตามมาตราฐานสากล)